www.oncofysiomk.nl - Hoog gekwalificeerde fysiotherapeutische zorg in de oncologie
Richtlijnen en links

De integrale kankercentra publiceren regelmatig nieuwe richtlijnen voor oncologische ziekten en palliatieve aandoeningen. Deze richtlijnen zijn te vinden via http://www.oncoline.nl/ en http://www.pallialine.nl/

De oncologische tumorspecifieke richtlijnen zijn multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose en behandeling van patiënten met een specifieke tumor. Bijvoorbeeld de richtlijn mammacarcinoom of chronische lymfatische leukemie

De oncologische niet-tumorspecifieke richtlijnen zijn richtlijnen voor de diagnose en behandeling van een symptoom/gezondheidsklacht tgv ziekte en behandeling, hierin zijn de zorgaspecten multidisciplinair of specifiek voor een bepaalde beroepsgroep zijn uitgewerkt. Bijvoorbeeld de richtlijn pijn bij kanker of detecteren behoefte psychosociale zorg. 

De palliatieve richtlijnen beschrijven de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg.  

links:
http://www.oncoline.nl  - hier vindt u alle recente richtlijnen
http://www.nvfl.nl - informatie over lymfoedeem en oncologie fysio
http://www.iknl.nl - landelijk netwerk kanker
http:// www.lymfoedeem.nl - patiëntenvereniging lymfoedeem en lipoedeem


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint